SMART IT - TECHNOLOGIE JUTRA

współpraca

SMART IT – TECHNOLOGIES OF TOMORROW

Cooperation

O nas

Klaster Smart IT powstał w celu nawiązania współpracy między podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych technologii a nowatorskimi firmami informatycznymi. Przedmiotem działalności Klastra są inicjatywy podejmowane na rzecz wspomagania nowych technologii na polskim i europejskim rynku. Nasze konsorcjum pragnie wypromować i rozpowszechnić rozwiązania informatyczne, należące do uczestników Klastra Smart IT i podmiotów z nim współpracujących, ponieważ wierzymy, że tworzenie inteligentnej sieci zarządzania energią wpływa na poprawę konkurencyjności rynku energetycznego i efektywności użytkowania energii elektrycznej. Kluczowym kierunkiem prowadzonych przez Klaster działań jest wsparcie m.in. instytucji użyteczności publicznej czy samorządów oraz przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych.

Klaster Smart IT skupia się szczególnie na integracji przedsiębiorstw informatycznych związanych z rynkiem energetycznym, pragnąc wnieść do niego nową jakość. Uczestnicy Klastra chcą promować przede wszystkim inteligentne sieci, które przyczynią się do racjonalizacji i wzrostu efektywności zarządzania energią. Dlatego też zajmujemy się projektami zmierzającymi do wdrażania idei Smart City – miasta ekologicznego i zrównoważonego, gospodarowanego w sposób nowoczesny i przemyślany. Naszymi priorytetowymi programami są także Smart Grid – inteligentne sieci elektroenergetyczne oraz Smart Metering – inteligentne systemy pomiarowe.

Wprowadzanie w życie tych technologii odbywa się przede wszystkim z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców naszego kraju, w tym również naszych bliskich, by mogli żyć efektywniej i oszczędniej w czystym, przyjaznym środowisku.

Działania podejmowane przez Klaster Smart IT skupiają się również na prowadzeniu współpracy naukowo-badawczej oraz komercjalizacji jej wyników. Realizacja projektów, związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, jest ściśle połączona ze zwiększaniem efektywności użytkowania energii elektrycznej.

34

Państwa
Europejskie

European
Countries

34

Klastry
Europejskie

European
Clusters

386

Firmy
Europejskie

European
Companies

57

Współpraca
na świecie

World
Cooperation

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ TRANSFERU TECHNOLOGII

INTERNATIONAL NETWORK TECHNOLOGY TRANSFER